اگر کسی را دوست دارید، آن را نشان دهید

 توجه کنید زمانی که سگ ها شما را دوست دارند آن را به شما نشان می دهند . این یک روش خوب برای کسانیست که به دنبال تقویت روابط خود هستند . یک مطالعه منتشر شده نشان می دهد،
بیشتر بخوانید
۵ عدد از ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﻱ مشترک ﺁﺩﻣﻬﺎ

ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺶ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﻱ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۵ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
بیشتر بخوانید
فن ‌آوری‌های هوش مصنوعی در خدمت پلیس دبی

پلیس دوبی برای مقابله با جرم و جنایت از جدیدترین فن ‌آوری‌های هوش مصنوعی در قالب نرم‌افزار ی به نام SIME بهره می‌برد. نرم افزار SIME دارای الگوریتم یادگیری ماشینی است که از
بیشتر بخوانید
ایران پرج