۵ عدد از ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﻱ مشترک ﺁﺩﻣﻬﺎ

ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۵ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺶ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﻱ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ۵ ﺣﺴﺮﺕ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
بیشتر بخوانید
مروری بر ۱۹ گریم سنگین سینمایی که هنرپیشه اصلی آنها قابل تشخیص نیستند

با اینکه اخیرا تکنیک ها و فناوری های کامپیوتری قادرند چهره هنرپیشه ها را به کلی تغییر داده و صورتی تازه و غیر قابل تشخیص از آنها برای بیننده بسازند
بیشتر بخوانید
خاطره ای با آیت الله محدث قمی

در ادامه خاطره ای از یکی از نزدیکان آیت الله محدث قمی را ذکر می کنیم.  آیت الله محدث قمی انسانی بود که اگر در مسیری که می‏رفت، کوچک‏ترین شبهه ‏ای در دلش رخنه می‏کرد که قدمش برای خدا نیست و یا وسوسه‏ای قلبش را می‏لرزاند، بدون هیچ تأملی از مسیر بازمی‏گشت.
بیشتر بخوانید
ایران پرج