قدیس و قهرمان اخلاقی

شما به لحاظ اخلاقی وقتی قدّیس هستید که محبت و خوف مانع راه شما نشوند. ما از وقتی که چشم بر جهان می گشاییم،برای اینکه اصول اخلاقی را رعایت کنیم و مانع از بین رفتن آنها شویم با دو مساله روبه رو هستیم.
بیشتر بخوانید
بالا بردن اعتماد به‌ نفس (۴)

برای بالا بردن اعتماد به‌ نفس رعایت چند نکته ساده ضروری است: ۱- از طریق نیروی درون و انرژی که به شما میدهد یا با همان آرامش درون به بیرون نگاه کنید. ۲- اطرافیانتان را از افراد مثبت‌اندیش انتخاب کنید. ۳- اطلاعات، تاثیرات و احساسات مثبت جذب کنید. ۴- مثبت بیندیشید. ۵- خودتان را با خودتان مقایسه کنید، نه .....
بیشتر بخوانید
ایران پرج