بت

از آدمها بت نسازید

در زندگی سعی کن هیچگاه از آدمها بت نسازید، این خیانت است


هم به خودتان، هم به خودشان
خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند
و شما در آخر میشود، سر تا پا کافر خدای خود ساخته

One thought on “از آدمها بت نسازید

  1. پینگ بک: مزرعه سرسبز

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *