سوال

مراحل آموزش

آموزش با طرح سؤال آغاز می‌شود، با

پرسشگری ادامه می‌یابد

و

به‌سوی فهمی عمیق‌تر حرکت می‌کند.

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *