افکار مثبت و منفی

ذهن آدم

اگر ذهن آدمی زشت باشد، با هزار عمل جراحی که برای داشتن


اندامی زیبا انجام میدهد، ذهن او همچنان زشت خواهد بود …
و

او را زیبا جلوه نخواد داد.

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *