استوارت میل

متنی از استوارت میل

وجود آزادی بیان دو پیامد ممکن دارد:

یا شما متوجه اشتباه خود می شوید و

به باور صحیح دسترسی پیدا می کنید

یا متوجه می شوید که درست می گفته اید ولی از آنجا که جایگزین های نظر خود را نیز درک کرده‌اید، نظرتان شفاف‌تر می شود.

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *