ایستگاه مطالعه

متنی جالب از کولستون

بعضی صلیب را روی گور خود می گذارند و برخی

آنرا لنگر کشتی می سازند .

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *