هدف

داشتن هدف

اگه با برنامه حرکت کنى و هدف داشته باشى شاید اولش سخت باشه و

درظاهر شکست بخورى و دیگران بهت بخندند

اما

در نهایت پیروز میشى و تو به اونها لبخند میزنى به شرطى که بعد از شکست کنار نکشى

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *