شعر

بنی آدم اعضای یکدیگرند

شاعر میگه : بنی آدم اعضای یکدیگرند


اما مشخص نکرده که مثلا من دقیقا جیگر کی هستم؟

One thought on “بنی آدم اعضای یکدیگرند

  1. پینگ بک: نمو

پاسخ دهید

نام *
ایمیل *
وب سایت

کد امنیتی *