شهادت پیامبر و امام حسن و امام رضا

پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع) (سری ۳)

هرکجاسلطان بود دورش سپاه و لشکر است،
پس چرا سلطان خوبان بی سپاه و لشکر است

ادامه مطلب “پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع) (سری ۳)”

حرم امام رضا

پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع)

گرچه از زهر جفا دل پرشرر دارد رضا
آتشى در دل ز هجران پسر دارد رضا
در میان حجره در بسته مى پیچد به خود
دیدگان بى فروغش را پدر دارد رضا

ادامه مطلب “پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع)”

شهادت پیامبر و امام حسن و امام رضا

پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۴)

پیامهای تسلیت ۲۸ صفر شهادت پیامبر (ص) و امام حسن (ع) :

ادامه مطلب “پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۴)”

حرم امام رضا

پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع)

ابن الرضا به حجره غریبانه جان سپرد / او شمع جمع بود و چو پروانه جان سپرد

مسموم شد ز زهر جگر سوز اُمّ فضل / از روی شوق در ره جانانه جان سپرد

ادامه مطلب “پیام تسلیت شهادت امام رضا (ع)”

شهادت پیامبر و امام حسن

پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۳)

پیامهای تسلیت ۲۸ صفر شهادت پیامبر (ص) و امام حسن (ع) :

ادامه مطلب “پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۳)”

شهادت پیامبر و امام حسن و امام رضا

پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۲)

پیامهای تسلیت ۲۸ صفر شهادت پیامبر (ص) و امام حسن (ع) :

ادامه مطلب “پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۲)”

شهادت پیامبر و امام حسن

پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۱)

پیامهای تسلیت ۲۸ صفر شهادت پیامبر (ص) و امام حسن (ع) :

ادامه مطلب “پیام تسلیت ۲۸ صفر (سری ۱)”

ماه محرم

پیام های محرمی (سری ۴)

با عرض تسلیت فراوان فرا رسیدن محرم حسینی

در ادامه پیام های  تسلیت مربوط به ماه محرم:

ادامه مطلب “پیام های محرمی (سری ۴)”

ماه محرم

پیام های محرمی (سری ۳)

با عرض تسلیت فراوان فرا رسیدن محرم حسینی

در ادامه پیام های  تسلیت مربوط به ماه محرم:

ادامه مطلب “پیام های محرمی (سری ۳)”

ماه محرم

پیام های محرمی (سری ۲)

با عرض تسلیت فراوان فرا رسیدن محرم حسینی

در ادامه پیام های  تسلیت مربوط به ماه محرم:

ادامه مطلب “پیام های محرمی (سری ۲)”

ماه محرم

پیام های محرمی (سری ۱)

با عرض تسلیت فراوان فرا رسیدن محرم حسینی

در ادامه پیام های  تسلیت مربوط به ماه محرم:

ادامه مطلب “پیام های محرمی (سری ۱)”